Ogłoszenia - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Studenci  ubiegający się o:
- wydanie legitymacji studenckiej
- przedłużenie ważności legitymacji studenckiej
- wydanie zaświadczenia o studiowaniu

PROSZENI SĄ O OKAZYWANIE DOWODU WPŁATY ZA CZESNE

Godziny pracy w dniu 09.06.2017 r.

W dniu 09.06.2017 r. Dziekanat Kierunków: Administracja i Prawo, będzie czynny tego dnia wyjątkowo od godz. 9.00 do godz. 12,00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyżury pracowników naukowychWydziału Nauk Społecznych i Administracji

Informacje o dyżurach pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych i Administracji znajdują się w zakładce Wydział Nauk Społecznych i Administracji.

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765