Kursy i szkolenia WSM

kursy.jpg

Kursy i szkolenia WSM dla wszystkich, którzy:

  • chcą podnieść kwalifikacje!
  • uzupełnić swoje wykształcenie!
  • zwiększyć swoje szanse na rynku pracy!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Mediacje

OSTATNIE!
Wolne miejsca na szkolenie z mediacji 2017 r.
3 weekendy!!!!
Uprawnienia mediatora

 

KOLEJNE EDYCJE SZKOŁY MEDIACJI
Mediacje sądowe i pozasądowe oraz konstruowanie ugód

PROMOCJA 950 ZŁ + koszt wpisu to 100 zł (opłata jednorazowa)
Zniżka dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem - 50 zł
możliwość rozłożenia na 2 na raty

 

Miejscowość: Warszawa
X SZKOŁA MEDIACJI w Warszawie
Miejsce szkolenia:
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

Termin 2017:

I zjazd: 4-5 marca
II zjazd: 11-12 marca
III zjazd: 18-19 marca


(3 weekendy łączenie: 65 godz.)

Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej
Cena szkolenia: 950 zł brutto za 1 osobę (+ 100 zł za wpis)

Status: Rekrutacja w toku

Materiały szkoleniowe
tak

Adresaci szkolenia:
Szkoła Mediacji zaprasza wszystkich zainteresowanych z terenu całego kraju, choćby z uwagi na charakter wykonywanej pracy czy odczuwaną potrzebę własnego doskonalenia warsztatu, służącemu nabyciu umiejętności rozwiązywania konfliktów, sporów za pomocą mediacji.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Osoba kontaktowa: Urszula Dziemdziela
E-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon kontaktowy: 609-311-182

Informacja o formie w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:

Zainteresowane osoby mogą drogą telefoniczną lub mailową załatwić sprawy formalne. Ośrodek gwarantuje pełny profesjonalizm i najwyższą jakość usług.
www.mediacje.wsm.waw.pl, www.inwestycjawkadry.pl
www.wsm.warszawa.pl
Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Cel szkolenia
Podczas szkolenia nauczysz się metod rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów oraz technik mediacyjnych. Zdobędziesz nowe kompetencje - ZAWÓD MEDIATORA, które umożliwią Tobie prowadzenie mediacji: w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich.

Skutecznymi metodami są sztuka negocjacji i mediacji powszechnie uznawanymi za najlepsze metody łagodzenia i rozwiązywania sporów. Metoda ta, nie tylko wykorzystywana jest podczas procesów sądowych, ale również w instytucjach, zakładach pracy oraz wszędzie tam gdzie są ludzie i ich konflikty. Ponadto zdobędziesz nową umiejętność, jaką jest rozwiązywanie konfliktów pomiędzy:

o • pracodawcą – pracownikiem,
o • klientem - firmą,
o • kierownikiem - podwładnym,
o • pracownikiem - pracownikiem,
o • nauczycielem – uczniem – uczniami,
o • nauczycielem - dyrektorem,
o • szefem - personelem,
o • organizacją - społeczeństwem,
o • społeczeństwem - władzami miasta,
o organizacjami rządowymi.

SZKOŁA MEDIACJI

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH MEDIACJĄ,
ORAZ ZDOBYWANIEM WIEDZY
I UMIEJETNOŚCI W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW I SPORÓW

We współczesnym świecie człowiek napotyka wiele sytuacji trudnych, które powodują konflikty, a te z kolei wymuszają na nas umiejętność ich rozwiązywania. Jedną z nich jest sztuka mediacji, powszechnie uznawana za jedną z najlepszych metod łagodzenia i rozwiązywania sporów. Metoda ta, nie tylko wykorzystywana jest podczas procesów sądowych, ale również w instytucjach, zakładach pracy oraz wszędzie tam gdzie są ludzie i ich konflikty. Zapraszamy do zapoznania się z tajnikami umiejętności rozwiązywania sporów za pomocą mediacji.
Wśród naszych specjalistów znajdują się zarówno młodzi stażem mediatorzy, jak i ci, którzy funkcjonują od pierwszego momentu uruchomienia tej instytucji w kraju. Osoby te są praktykami w dziedzinie: prawa, psychologii, pedagogiki

Nasz Ośrodek Mediacyjny oferuje szkolenia, w modułach, pn.:

• -Podstawy Mediacji (szkolenie bazowe), podczas którego nauczysz się metod rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów oraz technik mediacyjnych. Podstawy Mediacji są obligatoryjnym kursem wstępnym, po ukończeniu, którego możesz wybrać interesujące Cię dodatkowe szkolenia specjalizujące (jednakże szkolenie bazowe 70 godzin wystarcza dla osób, chcących poznać podstawy mediacji i formalnie spełnić wymogi bycia mediatorem sądowym);
• -Szkoła Mediacji Karnych to pogłębiona wiedza mediacyjna w zakresie postępowania w sporach karnych, tu poznasz zasady postępowania i sporządzania dokumentacji w sądowym postępowaniu karnym. Szkoła Mediacji Karnych - kończy się wydaniem zaświadczenia
i certyfikatu specjalizującego;
• -Szkoła Mediacji Nieletnich i Rodzinnych to również certyfikowana pogłębiona wiedza teoretyczna
i praktyczna w ww. zakresie uwzględniająca specyfikę pracy z nieletnimi i ich rodzicami;
• -Szkoła Mediacji Cywilnych i Gospodarczych;
• -Szkoła Mediacji w Oświacie dla zainteresowanych pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów. Realizowana bez modułu Podstawy Mediacji nie daje uprawnień mediatora. Do uzyskania pełnych uprawnień wymagane jest szkolenie bazowe w zakresie podstaw mediacji, dopiero po ich uzyskaniu osoba może zostać specjalistą.

Na szkolenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych, choćby z uwagi na charakter wykonywanej pracy czy odczuwaną potrzebę własnego doskonalenia warsztatu, służącemu nabyciu umiejętności rozwiązywania konfliktów. W tym celu kadra szkoląca przygotowała bogate materiały, które otrzymacie Państwo wraz ze stosownymi uprawnieniami, opisanymi w załączniku sprawy organizacyjne. Naszymi trenerami są czynni mediatorzy sądowi, którzy prócz prowadzenia stałych mediacji sądowych, są także trenerami.

* szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Część I - Podstawy Mediacji psychologia eskalacji konfliktu, podstawy komunikacji, podstawy mediacji;
Część II - sporządzania dokumentacji mediacyjnej, opartej na rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości;
mediacje w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i nieletnich, gospodarczych, oświatowych;

Szkoła Mediacji - 3 weekendy w Szkole Mediacji (łącznie 65 godzin do upr. i certyfikatu);

Program szkolenia
Program wykładów i ćwiczeń obejmuje, między innymi zajęcia z:

Standardy szkolenia mediatorów, czyli zagadnienia Szkoły Mediacji

STANDARD I
Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
3. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
4. Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
5. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

STANDARD II
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i
rozwiązywania konfliktów.
2. Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) -
podobieństwa i różnice.
3. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje,
interesy, BATNA).

STANDARD III
Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi
otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy
wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.
3. Komunikacja niewerbalna w pracy mediatora.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
- umiejętności aktywnego słuchania,
- zadawania pytań,
- umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym
szczególności:
- umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
- umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
- umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do
interesów.
5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
- umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
- umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania
decyzji.
6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii
umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

STANDARD IV
Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych
1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Prowadzenie dokumentacji.
5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
6. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp.

Forma prowadzenia zajęć
Metody dydaktyczne na szkoleniu zawodowym "Mediacje sądowe i pozasądowe z konstruowaniem ugód":
zajęcia (warsztaty, ćwiczenia) z materiałami dla uczestników;
Formy warsztatowe: ćwiczenia, praca w grupach, scenki, superwizowane gry symulacyjne, analiza Indywidualnego Przypadku, dyskusja.
W proponowanych wykładach i warsztatach nie zabraknie bloków tematycznych, które dotyczą najskuteczniejszych technik rozwiązywania konfliktów, bycia rozjemcą również w sprawach rozwodowych. W ramach szkolenia zaplanowane są rozmowy indywidualne.
Oddajemy do Państwa dyspozycji naszych najlepszych wykładowców, a wśród nich pedagodzy, kuratorzy, czynni zawodowo mediatorzy, prawnicy, trenerzy umiejętności psychospołecznych

Oferujemy Państwu szkolenia, które istotnie pogłębią wiedzę w interesującym Państwa temacie, a dzięki warsztatom prowadzonym przez mediatorów - praktyków wpłyną na rozwój osobisty i zawodowy.

Szkolenie pozwoli zdobyć nowe kompetencje, NOWY ZAWÓD - MEDIATORA SĄDOWEGO, który umożliwią Tobie prowadzenie mediacji:

W konfliktach rodzinnych:
kiedy trudno się stronom porozumieć nawet w najprostszych sprawach, kiedy krzyczą na siebie, ranią się nawzajem, a potem czują się zupełnie bezradni wobec braku porozumienia, w sporach między małżonkami, rodzicami i dziećmi;

W sporach rozwodowych:
kiedy strony zdecydowały się na rozwód, ale nie mogą ustalić co z dziećmi, co z mieszkaniem, co z alimentami lub kiedy już przeprowadzony został rozwód, ale wciąż nie wiedzą, jak rozwiązać kwestie opieki nad dziećmi, podziału majątku, wzajemnych kontaktów;

W konfliktach społecznych:
w sporach, w które zaangażowana jest społeczność lokalna, mieszkańcy gminy, dzielnicy, samorządy i instytucje lokalne.

WAŻNE!!!

*Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu to 20 (decyduje kolejność zgłoszeń)

*Zgodnie z przepisami, aby zostać mediatorem nie są wymagane studia podyplomowe!!!

* Szkolenie odbędzie się w przypadku zebrania grupy minimum 15 osób.

* W przypadku odwołania szkolenia powyższa kwota zostanie zwrócona lub zostanie zaksięgowana na kolejny termin szkolenia.

Możliwość noclegu w kwocie 50 zł za dobę, blisko miejsca szkolenia.
Kwalifikacje po ukończeniu
Szkolenie kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje /certyfikat/ zaświadczenie uprawniające do zawodu mediatora i DO WPISANIA SIĘ NA LISTĘ MEDIATORÓW SĄDOWYCH mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na ternie całego kraju

Po ukończonym szkoleniu istnieje możliwość dalszej współpracy w postaci: wsparcia w pierwszej mediacji sądowej, czy udziału w odbywających się raz na dwa miesiące Grupach superwizowanego wsparcia praktycznego dla wykwalifikowanych i czynnych Mediatorów.
Możliwość dalszego doskonalenia zawodu poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu :
-Szkoła Mediacji Karnych to pogłębiona wiedza mediacyjna w zakresie postępowania w sporach karnych, tu poznasz zasady postępowania i sporządzania dokumentacji w sądowym postępowaniu karnym. Szkoła Mediacji Karnych - kończy się wydaniem zaświadczenia i certyfikatu specjalizującego;
• -Szkoła Mediacji Nieletnich i Rodzinnych to również certyfikowana pogłębiona wiedza teoretyczna i praktyczna w ww. zakresie uwzględniająca specyfikę pracy z nieletnimi i ich rodzicami;
• -Szkoła Mediacji Cywilnych i Gospodarczych;
• -Szkoła Mediacji w Oświacie dla zainteresowanych pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów. Realizowana bez modułu Podstawy Mediacji nie daje uprawnień mediatora. Do uzyskania pełnych uprawnień wymagane jest szkolenie bazowe w zakresie podstaw mediacji, dopiero po ich uzyskaniu osoba może zostać specjalistą.

Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
rekomenduje do wpisu na listę mediatorów stałych przy
Sądach Okręgowych na ternie całego kraju koszt wpisu to 100 zł (opłata jednorazowa)
Warunkiem ukończenia i otrzymania certyfikatu/zaświadczenia Szkoły Mediacji jest:
- obecność na 80% zajęć teoretycznych
- obecność na 100% zajęć praktycznych
- pozytywne zaliczenie egzaminu

Szkoła Mediacji - 3 weekendy w Szkole Mediacji (łącznie 65 godzin do upr. i certyfikatu);

Miejsce szkolenia : Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36

Więcej szczegółów: www.mediacje.wsm.waw.pl
*) Jeżeli jesteś zainteresowany innym terminem skontaktuj się z nami tel. 609-311-182, (22) 59-00-807
**) prześlij deklarację, zgłoszenie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

Deklaracja do pobrania

Wprowadzenie do kontrolingu
Kontroling w przedsiębiorstwie w ujęciu praktycznym
Kontroling w praktyce dla zaawansowanych
Kurs przygotowujący do zawodu Sądowego Kuratora Społecznego
Współczesne zagrożenia wykolejeniem społecznym dzieci i młodzieży
Psychografologia
Zawodowy kurs dokształcający - Informacja i promocja turystyczna
Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek
Kreowanie Marki i Wizerunku Firmy