Jerzy Buzek - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Nadanie godności Profesora Honorowego WSM Jerzemu Buzkowi

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Premier RP 1997–2001; Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009-2012 w roku 2015 został uhonorowany najwyższą godnością Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Professor Honorificum WSM.

buzek

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765