O czasopiśmie - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Nauka Gospodarka Społeczeństwo

Nauka Gospodarka Społeczeństwo jest pismem ogólnouczelnianym obejmującym zakres nauk ekonomicznych, humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, na łamach którego zamieszczane są teksty teoretyczne, badawcze, informacyjne, polemiczne i recenzje, a także komunikaty o ważnych wydarzeniach w życia Uczelni.

 

Preferowane są materiały dotyczące tematyki kierunków studiów w WSM - administracji, bezpieczeństwa narodowego, europeistyki, informatyki, pedagogiki, politologii, prawa, stosunków międzynarodowych, zarządzania, zarządzania i inżynierii produkcji.

 

Misją pisma jest stworzenie forum twórczej wymiany poglądów, umożliwienie publikacji kadrze uczelni i zachęcenie członków innych środowisk naukowych do publikownia na łamach Nauki Gospodarki Społeczeństwa, współpraca z pismami uczelnianymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi.

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765