Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Przedmiotem egzaminu dyplomowego, kończącego studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo narodowe są trzy zagadnienia dotyczące wiedzy studenta w zakresie treści specjalnościowych, właściwych dla tematyki pracy dyplomowej oraz treści podstawowych i kierunkowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybów tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe.

Zagadnienie związane z tematyką pracy dyplomowej formułuje komisja egzaminacyjna. Pozostałe dwa zagadnienia egzaminowany losuje  po jednym z treści podstawowych i treści kierunkowych.

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765